کد شغل ها جهت نرم افزار لیست بیمه

کد شغل ها جهت نرم افزار لیست بیمه:

در نرم افزار لیست بیمه در قسمت ثبت مشخصات کارکنان می بایست پس از شماره بیمه و نام و نام خانوادگی و … شغل بیمه شده را مشخص نمود. جستجو بر اساس عنوان شغل تا حدودی دشوار و وقتگیر است لذا می توانید مستقیما کد شغل را در قسمت مربوطه وارد نمایید.

در این بخش سعی شده است با توجه به تجربه چند ساله در تنظیم لیست بیمه، کاربردی ترین شغل ها بهمراه کد آنها آورده شود.

(لازم به ذکر است جدول کامل  کد شغل ها در یک فایل اکسل قرار داده شده است که می توانید از اینجا دانلود نمایید)

کد  24032  کارگر ساده         در اکثر لیست ها، این کد بکار می رود.

کد  27122  منشی              کد  22020  فروشنده              کد  27051  متصدی

کد  24398  کارفرما               کد  27075  مدیر                    کد 14039  سرپرست

کد  240  اموردفتری              کد  24043  کارمند                 کد 27084  مسئول

کد  7005  حسابدار              کد  11007  راننده                  کد  28047  نگهبان

کد  24019  کارشناس           کد  27081  مربی                  کد  27073  مدرس

کد  1018  بازاریاب                کد  24007  کارپرداز                کد  8009  خدمتگزار

کد  11014  رئیس                 کد  27151  مهندس               کد 27270  مدیرفروش

کد 3021  تکنسین                کد  131 استادکار                   کد  28029  نصاب

کد  32829  کارشناس فنی    کد  27098  مسئول فنی        کد  24036  کارگر فنی

کد  14041  سرپرست کارگاه        کد  28005  ناظر              کد  27152  مهندس پروژه

کد  27079  مدیرعامل           کد  11015  رئیس هیئت مدیره     کد  20010  عضو هیئت مدیره

جدول مشاغل نرم افزار تهيه ليست حق بيمه سازمان تامين اجتماعي

جدول مشاغل نرم افزار تهيه ليست حق بيمه سازمان تامين اجتماعی

لينك فايل فشرده جدول مشاغل (tab_job.dbf) جهت دريافت در نرم افزار تهيه ليست حق بيمه (List Disk) حاوي عناوين و كدهای معتبر شغلی نزد سازمان تامين اجتماعی در بخش پيوندهای وبلاگ برای دانلود تهيه و درج شده است ،ضمنا اين فايل به صورت دوره ای بروزرسانی خواهد شد.

لازم به ذكر است كه در كارگاههای صنفی با مشاغل و دستمزد ثابت و مقطوع درج عناوين شغلی صحيح بيمه شدگان در ليستهای ارسالي ماهيانه حق به شعب تامين اجتماعی ميبايد مطابق با بازرسيهای  انجام شده از آنها بوده و اين امر در محاسبات فنی و رياضی بيمه ای اين گروه از كارگاهها تاثير گذار است.
همچنين در فرآيند بازنشستگي متقاضيان مشاغل سخت و زيان آور نيز عناوين شغلي اين گروه از  بيمه شدگان  در ليستهای ارسالی ماهيانه بسيار حائز اهميت است.

از اينرو كارفرمايان محترم كارگاههاي صنفي فوق الذكر و كارگاههاي مشمول قانون و مقررات مشاغل سخت و زيان آور پس از دانلود،اين فايل را به كمك نرم افزار WINRAR از حالت فشردگي خارج و سپس در نرم افزار تهيه و ارسال ليست حق بيمه كارگاه خود دريافت نمايند.