سفارش ساخت بشکه بار چوب راش , لیوان و بشکه 25 لیتری چوب بلوط

سفارش ساخت بشکه بار چوب راش , لیوان و بشکه 25 لیتری چوب بلوط

میز بار بشکه چوب بلوط

ساخت بشکه بار چوب راش , میز بار بشکه با بشکه 25 لیتری چوب بلوط

ساخت میز بار بشکه چوب راش و بشکه چوب بلوط
ساخت میز بار بشکه چوب راش و بشکه چوب بلوط

ماگ چوب بلوط

ساخت لیوان چوبی , ماگ چوبی
ساخت لیوان چوبی , ماگ چوبی

بار دیواری چوب راش

بار دیواری چوب راش
بار دیواری چوب راش
گالری عکس

گالری عکس سفارش میز بار بشکه چوب راش و بشکه چوب بلوط و 6 عدد لیوان چوبی

سفارش ساخت یک عدد میز بار بشکه چوب راش , یک عدد بشکه 25 لیتری چوب بلوط , 6 عدد لیوان یا همان ماگ چوبی , با بار دیواری به ابعاد 60 در 60 سانت از چوب راش