سرو 4500 ساله ابرکوه

سرو 4500 ساله ابرکوه سرو کهنسال ابرکوه شهرستان تاریخی ابرکوه این سرو 4500 ساله دیدنی است+عکس سرو 4500 ساله ابرکوه از دیرزیست‌ترین موجودات زنده دنیا، امسال نیز آغوش به روی مهمانان نوروزی گشاده و مردم ابرکوه نیز امسال شاهد پایان انتظار خود برای استفاده بهینه از یکی از...
WhatsApp us