آیا میدانید : میتوانید با سرعتی بیش از 25 برابر صوت سفر کنید !

آیا میدانید : میتوانید با سرعتی بیش از 25 برابر صوت سفر کنید ! تاریخ انتشار: 07 آذر 1394 – 14:08 هواپیمایی که نیم‌ساعته مسیر نیویورک تا لندن را طی می‌کند با 25 برابر سرعت صوت سفر کنید! هواپیمایی که نیم‌ساعته مسیر نیویورک تا لندن را طی می‌کند فرادید| لندن به...
WhatsApp us