افزایش مالیات به خروج از رکود کمک نمی‌کند

افزایش مالیات به خروج از رکود کمک نمی‌کند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: صنعت، معدن، تجارت افزایش مالیات به خروج از رکود کمک نمی‌کند » سرویس: اقتصادي – صنعت، معدن، تجارت خبر موضوع : صنعت، معدن، تجارت  پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ – ۱۱:۲۶ فروش اموال بدهکاران بانکی به قیمت کارشناسی و افزایش...
WhatsApp us