نخستین نمایشگاه ملی مد و مانتو

نخستین نمایشگاه ملی مد و مانتو

مد لباس و مانتو نیاوران نخستین نمایشگاه ملی مد و مانتو با رونمایی از ۱۱۰ مدل مانتو عصر فردا شنبه آغاز به کار می کند و تا دوم آذر در فرهنگسرای نیاوران ادامه دارد.نخستین نمایشگاه ملی مد و مانتو با رونمایی از ۱۱۰ مدل مانتو عصر فردا شنبه آغاز به کار می کند و تا دوم آذر در...
WhatsApp us