مبارزه با فساد باید در دستور کار همه مسئولان قرار گیرد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد که مبارزه با فساد بایستی در دستور کار همه مسئولان قرار گیرد. مبارزه با فساد مبارزه با فساد باید در دستور کار همه مسئولان قرار گیرد سرلشکر فیروزآبادی،رئیس ستادکل نیروهای مسلح خبرگزاری میزان:رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد که...
WhatsApp us