نام کتاب: مبارزه با هک در تجارت الکترونیک

مبارزه با هک نام کتاب: مبارزه با هک در تجارت الکترونیک مترجم : سعید کریمی مقدمه مترجم امنیت در دنیای واقعی ما امری است دوری ناپذیر و همگی ما به نوعی سعی می کنیم تا امنیت را در محیط خود پیاده سازی کنیم. در دنیای مجازی اینترنت امنیت نمود دیگری داشته و می تواند بسیار...
WhatsApp us