مبانی طراحی دکوراسیون داخلی

مبانی طراحی دکوراسیون داخلی

یکی از رازهای داشتن دکوراسیونی موفق و چشمگیر،در نظر داشتن پرهیز از اشتباهاتی ست که معمولاً نادیده گرفته می شوند.
در این پست و پست های بعدی به بخشهای مهمی از این موضوع می پردازیم…

1- استفادهٔ بیش از حد از عکسهای خانوادگی:
اگر فردی علاقمند به قاب کردن تعداد زیادی از عکسهای خانوادگی هستید،توصیه می شود از یک آلبوم عکس برای نگهداری آنها استفاده کنید.
قاب گرفتن و استفادهٔ چند عکس خانوادگی خاطره انگیز برای زیباسازی دکوراسیون منزل کافی است.
مبانی دکوراسیون
دکوراتیو
منزل رنگ شناسی