مبلمان رولت

مبلمان رولت

مبلمان رولت

 استودیوی طراحی دانمارکی KiBiSi مبلمان بسیار جالبی را به شکل رولت های سوییسی طراحی و ارائه کرده است. این مبلمان از فوم بسیار نازک و انعطاف پذیر ساخته شده اند و با پارچه ای ساخت کمپانی kvadrat پوشیده شده اند.

ارتفاع مبلمان بسیار مناسب بوده و تکیه گاه بسیار راحتی دارند.

همچنین دکمه های بسیار بزرگی که بر روی مبلمان رولت به کار برده شده است ظاهری کلاسیک را به این مبلمان مدرن بخشیده است.

 

مبلمان رولت

مبلمان رولت

مبلمان رولت

مبلمان رولت

مبلمان رولت

مبلمان رولت

مبلمان رولت

مبلمان رولت

مبلمان رولت

مبلمان رولت

مبلمان رولت

مبلمان رولت

 

http://www.coca.ir