تبدیل تخت و مبلمان سنتی به کلاسیک

تبدیل تخت و مبلمان سنتی به کلاسیک

تبدیل تخت و مبلمان سنتی به کلاسیک

تخت سنتی چوبی

تخت سنتی چوبی تبدیل تخت و مبلمان سنتی به کلاسیک

امروز انتخاب یک مبل یا کاناپه یا تخت به سبک سنتی امری بسیار دشوار است اما در عین حال جذابیت عناصر طبیعی و اشکالی که منشاء آنها در گذشته و اعتقادات و ارزشهای ما است باعث شده برای فرار از مدرنیته به سمت دکوراسیون سنتی نیز گرایش داشته باشیم .

در این بین تلفیق این دو نیز کاری بس دشوار و شاید به هر سلیقه ای جالب نیاید . اما نباید زیبایی و ارامش دکوراسیون کلاسیک را نیز نادیده گرفت در این بین گروه فن و هنر ایران زمین تصمیم به تلفیق این عناصر بصورت پرتابل گرفته است یعنی با تولید مبلمان و لوازم منزلی که بتوانیم هر دو عنصر را در آن داشته باشیم هم سبک کلاسیک و هم سنتی همانند یک قاب که هر گاه بخواهیم عکس قدیمی در ان بگذاریم و هر یا عکس جدید در این حالت میتوانیم هر دو سبک را داشته باشیم علاوه بر آن میتوان از هر دو دکور در یک زمان نیز بهره مند شد .

لینک محصول : تخت سنتی ؛ کاناپه کلاسیک 

WhatsApp us