0 Items
بیشترین لامپ و لوستر در کدام رواق حرم رضوی است؟

بیشترین لامپ و لوستر در کدام رواق حرم رضوی است؟

بیشترین لامپ و لوستر در کدام رواق حرم رضوی است؟

لوستر چوبی

لوستر چوبی

35 هزار شعله لامپ حرم رضوی را روشن می‌کند و رواق دارالحجه بیشترین لامپ و لوستر را در بین اماکن متبرکه حرم رضوی دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه خراسان، بزرگترین لوستر در حرم رضوی، لوستر نصب شده در رواق دارالسیاده با 4 متر طول و 3 متر عرض است.

با ارزش‌ترین جار، جار 40 شاخه سبز بالای ضریح مطهر و سنگین‌ترین جار، جار 114 شعله نصب در رواق دارالسلام با وزن بیش از 2 تن و ارتفاع 4 متر است.

در لوستر رواق دارالسیاده با 250 شعله لامپ بیشترین تعداد لامپ به‌کار رفته است. این لوستر 4 متر طول و 3 متر عرض دارد و رواق دارالحجه با 181 لوستر و 5271 شعله لامپ بیشترین لوسترها را دارا است.

روشن نگه داشتن روزانه بیش از 35 هزار شعله لامپ در اماکن متبرکه رضوی، رفع عیب و تنظیف بیش از 1400 دستگاه جار و لوستر، 450 دستگاه دیوارکوب، 400 لامپ گازی تک شعله و… تامین هزینه خدمت بیش از 500 نیروی شاغل در حوزه روشنایی اماکن متبرکه و… در بخش روشنایی حرم انجام می‌شود.

هزینه بخش روشنایی از محل موقوفات 103 واقف و 235 رقبه وقفی شامل مزرعه، قنات، باغ، زمین، کاروانسرا و … در شهرهای مختلف کشور از جمله سبزوار، دامغان، تهران، بابل، شیراز و… است.

طبق اسناد تاریخی بخش زیادی از روشنایی حرم مطهر در ادوار گذشته از طریق نذورات و موقوفات تامین می‌شده است، این موضوع تا حدی مهم بوده است که پیش از راه اندازی نخستین کارخانه برق مشهد تقریبا بیشترین بخش موقوفات آستان قدس به موضوع روشنایی حرم اختصاص داشته است.

این موقوفات که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند به دو گروه تقسیم می‌شوند، موقوفاتی که تمامی حاصل و درآمدشان وقف روشنایی بوده مانند موقوفه سردار محمدعلم خان، حکمران بلخ، بدخشان، وقف‌نامه رجب 1290 قمری و موقوفاتی که بخشی از حاصل و درآمد آن وقف روشنایی حرم بوده است و بقیه درآمد آن صرف سایر مخارج می‌شود، مانند موقوفه انیس الدوله، وقفنامه 1291 ه.ق.

بخشی از موقوفات روشنایی حرم به اهدای چلچراغ اختصاص دارد که در این زمینه نیز واقفانی نظیر محمد شاه قاجار، حاج میرزا علی‌اکبر قوام‌الملک شیرازی، متولی باشی آستان قدس رضوی، علی‌اصغر خان امین السلطان، شجاع الدوله زعفرالوی ایلخانی، میرزا سعیدخان موتمن‌الملک انصاری، ملا عبدالعلی مدیر التولیه شریف، حاجی ابوالقاسم ملک‌التجار،حاجی محمدابراهیم تاجر اصفهانی، قمرالسلطنه، ماه تبان خانم و… از آن جمله هستند.

انتهای پیام

حرم مطهر رضوي
روشنایی لوکس

روشنایی لوکس

لوکس واحد شدت روشنایی

روشنایی در واحد های مسکونی و تجاری یکی از مهمترین ارکان مورد نیاز هستند . اما به شدت و میزانی ؟

روشنایی در دکوراسیون

روشنایی در دکوراسیون

روشنایی در دکوراسیون

روشنایی در دکوراسیون

شدت روشنایی چیست ؟

در نورسنجی، شدت روشنایی ، روشنایی  یا چگالی شار نوری  به شار نوری تابیده‌شده بر واحد مساحت گفته‌می‌شود. روشنایی معیاری است برای سنجش همبستگی شدت نوری (طول موجهای وزن‌داده‌شده بر پایهٔ تابع درخشندگی) که می‌تابد و درک انسان از روشنایی. به طور مشابه گسیل نوری به شار نوری گسیل‌یافته از واحد سطح گفته می‌شود .

شدت روشنایی با نماد E ، عبارتست از میزان شارنورانی دریافت شده توسط یك سطح معین می‌باشد، واحد‌های آن فوت كاندل fc و لوكس Lx  می‌باشد. واحد بین‌المللی شدت روشنایی لوكس  lx است.

در یکاهای فرعی اس‌آی، یکای روشنایی لوکس (lx) یا لومن بر متر مربع (cd·sr·m−۲) است.

در دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه، یکای روشنایی فُت (به انگلیسی: phot) است که معادل است با ۱۰٬۰۰۰ لوکس.

یکای پا-شمع یک یکای غیرمتریک روشنایی است که در عکاسی استفاده می‌شود.

روشنایی پیش‌تر اغلب با نام درخشش∗ شناخته می‌شد اما این امر موجب ایجاد سردرگمی در بین دیگر معانی درخشش می‌گردید. از این رو نباید از درخشش برای تشریح کمّی استفاده کرد، بلکه تنها بری ارجاع‌های کیفی به احساسات کاراندام‌شناختی و درک نور به کار می‌رود.

یك لوكس،شدت روشنایی است كه از یك شمع استاندارد در فاصله یك متری توسط سطح یك متر مربعی دریافت می‌شود یا بر آن سطح تابیده شود .فوت‌كندل: شدت روشنایی است كه از یك شمع استاندارد در فاصله یك فوتی توسط یك فوت مربعی دریافت شود، یا برآن سطح تابیده شود.
با استفاده از دستگاه فوق که یک لوکس متر می باشد می توان میزان نور رسیده به سطح را اندازه گیری کرد. مقادیر بدست آمده توسط این دستگاه از میزان نور رسیده به سنسور دستگاه می باشد . بنابر این می توان با محاسبه ی دقیق محل قرار گیری و استفاده از محاسبات روشنایی مقادیر مناسب روشنایی را بدست آورد .


روشنایی

لغت نامه دهخدا
روشنایی . [ رَ ش َ ] (حامص ، اِ) معروف است که در مقابل تاریکی باشد. (برهان قاطع). صاحب غیاث اللغات و به تبعیت از اوآنندراج آرد: مرکب از روشنا که مخفف روشنان است بمعنی روشن بزیادت الف و نون و یای مصدری بمعنی روشنی . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). و باز صاحب غیاث اللغات آرد: فقیر مؤلف گوید که روشنایی بمعنی روشن شونده شدن است مرکب از روشن و الف فاعلیت و یای مصدری و همزه برای رفع التقای ساکنین و میتواند که یای نسبت باشد در این صورت روشنایی بمعنی نوری و پرتوی که منسوب است به شی ٔ روشن شونده ، فافهم . (غیاث اللغات ). و این گفته ٔ صاحب غیاث اللغات بر اساسی نیست . رجوع به حاشیه ٔ همین ماده و برهان قاطع چ معین شود. سنا. (دهار) (ترجمان القرآن ). ضَوء. (دهار) (منتهی الارب ). نور. (ترجمان القرآن ). ضیاء. (منتهی الارب ). روشنی :
یکی باد برخاست و گرد سیاه
بشد روشنایی ز خورشید و ماه .


روشنایی بخش . [ رَ / رُو ش َ ب َ ] (نف مرکب ) روشنایی بخشنده . روشنایی دهنده . نوربخش . نوربخشنده . نوردهنده . آنکه یا آنچه روشنایی ببخشد. آنکه یا آنچه بتواند نور دهد :

نوع مطلب : LED ال ای دی ،لامپ رشته ای ،لامپ های هالوژن ،لامپ فلورسنت ،لامپ فلورسنت ،لامپ های تخلیه در گاز ،لامپ های تخلیه در گاز ،لامپ های تخلیه در گاز ،چراغ روشنایی LED ،مدولاسیون PWM ،

منبع : https://www.vajehyab.com

http://pst-led.mihanblog.com/post/18


یک لوکس‌متر برای اندازه‌گیری روشنایی در محیط‌های کاری.

یک لوکس‌متر برای اندازه‌گیری روشنایی در محیط‌های کاری.

یکاهای نورسنجی اس‌آی

  • ن
  • ب
  • و
کمیتنمادیکای اس‌آینمادبُعدتوضیحات
انرژی نورانیQvلومن ثانیهlm⋅sT⋅Jدر انگلیسی گاهی به یکاها تالبوت می‌گویند
شار نوریΦvلومن (= cd⋅sr)lmJتوان نوری هم می‌گویند
شدت نورIvکاندلا (= lm/sr)cdJیکی از یکاهای اصلی اس‌آی، شار نوری در هر زاویهٔ فضایی واحد
درخشندگیLvکاندلا بر متر مربعcd/m2L−2⋅Jبه این یکا «نیت» هم می‌گویند
شدت روشناییEvلوکس (= lm/m2)lxL−2⋅Jبرای نور تابیده‌شده بر یک سطح استفاده می‌شود
گسیل نوریMvلوکس (= lm/m2)lxL−2⋅Jبرای نور تابیده‌شده از یک سطح استفاده می‌شود
نوردهیHvلوکس ثانیهlx⋅sL−2⋅T⋅J 
چگالی انرژی نورانیωvلومن ثانیه بر متر۳lm⋅s⋅m−3L−3⋅T⋅J 
اثرگذاری نوریη [نکته ۲]لومن بر واتlm/WM−1⋅L−2⋅T3⋅Jنسبت شار نوری به شار تابشی
بازده نوریV  1ضریب نوری نیز گفته می‌شود
جستارهای وابسته: اس‌آی · نورسنجی · رادیومتری
  1.  موسسه استاندارد توصیه می‌کند کمیت‌های نورسنجی با یک “v” (مخفف “visual” یعنی دیداری) مشخص شوند تا از اشتباه‌شدن با کمیت‌های رادیومتری یا فوتون جلوگیری شود.
  2. :۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ گاهی نمادهای جایگزین هم بکار می‌رود: W برای انرژی نورانی، P یا F برای شار نوری، و ρ یا K اثرگذاری نوری.
  3.  “J” نماد توصیه‌شده برای روشنایی در دستگاه بین‌المللی یکاها است.

کاربرد در محاسبات روشنایی

روشنایی
روشنایی
 

محاسبهٔ شدت روشنایی حاصل از یک چشمهٔ نور نقطه‌ای:  {\displaystyle {\begin{aligned}E_{v}&={\frac {d\phi }{dA}}\\&={\frac {d\phi }{d\Omega }}\times {\frac {d\Omega }{dA}}\\&={\frac {d\phi }{d\Omega }}\times {\frac {d\Omega }{dS}}\times {\frac {dS}{dA}}\\&=I_{v}({\frac {\frac {dS}{r^{2}}}{dS}})({\frac {dA\cos(\theta )}{dA}})\\&={\frac {I_{v}}{r^{2}}}\cos(\theta )\\&={\frac {I_{v}}{h^{2}}}\cos ^{3}(\theta )\end{aligned}}}

در محاسبات روشنایی، با توجه به کاربرد محیط، شدت روشنایی مشخصی برای آن در نظر می‌گیرند و از منابع نوری استفاده می‌:کنند که این شدت روشنایی را برآورده سازد. برای این منظور جداولی وجود دارند که بر پایهٔ استانداردهای به کار گرفته‌شده در طراحی محیط متفاوتند. استانداردهای روشنایی در ایران در استاندارد ۱۹۳۷ مؤسسهٔ استانداردها و تحقیقات، نشریهٔ ۱۱۰ و کتاب مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان بیان شده است.

مقایسهٔ استاندارد شدت روشنایی در ایران و آمریکا
محلاستاندارد کمیته ملی روشنایی ایراناستاندارد جامعه مهندسان روشنایی آمریکا
کمینهپیشنهادی
محل‌های مسکونی
اتاق نشیمن و پذیرایی۷۰۲۰۰۱۶۰
اتاق مطالعه (نوشتن و خواندن کتاب و مجله و روزنامه)۱۵۰۵۰۰۳۲۰
آشپزخانه (ظرفشویی، اجاق و میز کار)۱۰۰۲۰۰۵۴۰
روشنایی عمومی اتاق خواب۵۰۱۰۰ 
روشنایی عمومی حمام۵۰۱۰۰ 
آئینهٔ حمام (برای اصلاح صورت)۲۰۰۵۰۰ 
پله‌کان۱۰۰۱۵۰ 
راهرو، سرسرا و آسانسور۵۰۱۵۰ 
دفاتر و محل‌های اداری
تمام کارهای عمومی۲۰۰۵۰۰۱۶۰۰
ماشین‌نویسی و محل دیکته‌کردن۳۰۰۶۰۰۷۵۰
حسابداری و ماشین‌های حساب و اندیکاتورنویسی۳۰۰۶۰۰۱۶۰۰
بایگانی۱۰۰۳۰۰۷۵۰
اتاق نقشه‌کشی۵۰۰۱۰۰۰۱۹۰۰
اتاق کنفرانس۲۰۰۵۰۰۱۱۰۰
اتاق انتظار و اطلاعات۱۰۰۵۰۰ 
پلکان۱۰۰۱۵۰ 
  1. باید توجه داشت که این استانداردها محدود به این جدول نمی‌شوند و بسیاری از محیط‌های دیگر مانند، کتاخانه‌ها، مدارس، درمانگاه، بیمارستان، کارخانه کنسروسازی، کارخانهٔ شکلات و آبنبات سازی، نوشابه‌سازی، شیشه‌سازی، نساجی، صنایع شیمیایی، کارگاه‌های مونتاژ، ورقکاری، جوشکاری، لحیم‌کاری، دباغی، سراجی، نجاری، کفاشی و… را نیز شامل می‌شوند.
WhatsApp chat