زعفرانیه

زعفرانیه

محله زعفرانیه تهران وسعت منطقه شمیرانات تهران زَعفَرانیه یکی از محله‌های اعیان‌نشین شمال شهر تهران و شهرستان شمیرانات است. این محله که در کوهپایه‌های البرز قرار دارد، بافتی شبه روستایی داشته و آمیزه‌ای از شهرسازی مدرن و...
WhatsApp us