آموزش ساخت کاغذ ابر و باد

آموزش ساخت کاغذ ابر و باد این مطلب درباره هنر ابر و باد و ساخت موج های رنگی بوسیله یک تکنیک قدیمی مواد و وسایل مورد نیاز   آماده‌سازی‌ رنگها که در گذشته بیشتر از رنگ‌های طبیعی معدنی و گیاهی استفاده می‌شد و امروزه بیشتر از رنگ‌های روغنی بهره می‌گیرند. آماده‌سازی‌...
WhatsApp us