عروسک مستر دماغ در موسسه خیریه محک

 عروسک مستر دماغ در موسسه خیریه محک

مستر دماغ در موسسه خیریه محک

مستر دماغ در موسسه خیریه محک

عروسک مستر دماغ در موسسه خیریه محک 
 کمک به کودکان مبتلا به سرطان
در راستای اهداف خیر‌خواهانه شرکت پالیز از محل فروش عروسک مستر دماغ یک طبقه از ساختمان جدید موسسه خیریه محک تجهیز می‌شود.
 محک قدردان تمام حامیان و یاورانی است که دغدغه کمک به کودکان مبتلا به سرطان را دارند و امیدوار است با حمایت این عزیزان مسیر درمان کودکان را هموارتر کند.
عروسک مستر دماغ
 کمک به کودکان مبتلا به سرطان