وزن مخصوص برخی از مصالح در ساختمان

وزن مخصوص برخی از مصالح در ساختمان نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢ ماده وزن مخصوص 1 آسفالت طبیعی 000/11 تا 00/15 2 آجر معمولی 400/1 تا 600/1 3 آجر جوش 700/1 تا 000/2 4 آجر نسوز 580/1 تا 200/2 5 آهک زنده 900/0 تا 300/1 6 آهک کشته...
WhatsApp us