معجزه در بیمارستان حضرت فاطمه

بیمارستان آموزشی حضرت فاطمه (س) درود بر شما گروه صنایع چوب فن و هنر بیش از 57 سال سابقه کار دارد ودر این مدت بغیر از یکبار که پدرم انگشتش قطع شد دیگر اتفاق ناگواری در این مجموعه نیفتاده. متاسفانه بدلیل بی لیاقتی سرپرست کارگاه و وجود چند اراذل از خدا بی خبر این اتفاق...
WhatsApp us