معماری در جهان اسلام

معماری در جهان اسلام

معماری در جهان اسلام   معماری اسلامی ایران٬معماری اسلامی٬معماری اصيل ايرانی٬ تمامی بررسی‌ها و کاوش‌های باستانشناسی حکایت از آن دارد که سابقه معماری ایران به حدود هزاره هفتم قبل از میلاد می‌رسد. از آن زمان تا کنون پیوسته این هنر در ارتباط با مسائل گوناگون، بویژه...
WhatsApp us