اندلس

اندلس: شرق در غرب اندلس ( عربی : الأندلس) نامی عربی است که به بخشهایی از شبه جزیره ایبری و سپتیمانیا که توسط مسلمانان عرب و اهل شمال آفریقا در زمان‌های متعددی در دوره زمانی بین ۷۱۱و ۱۴۹۲ میلادی داده شده‌است. اندلس پس از فتح شدن، به پنج ناحیه حکومتی متناظر با اندلوسیا،...
WhatsApp us