معماری ایران , ویژگی های معماری پهلوی

ویژگی های معماری پهلوی عکس از کوشک رضا شاهی سال 1397 ویژگی های معماری پهلوی ۱-ایجاد ایوانهای عظیم و مرتفع در ورودی ها ۲-مرکزیت بنا با ستون و سرستون ها که در تخت جمشید به وفور یافت می شود و یا به صورت عریض و سراسری ۳-پنجره ها و قابهای اطراف آنها نظیر تخت جمشید...
WhatsApp us