0 Items

ضروری ترین لغات زبان تخصصی معماری

معماری اصطلاحات و معانی در معماری

معماری اصطلاحات و معانی در معماری

معانی واژۀ معماری «معماری» لفظی مشترک برای معانی متعددی است و بر خلاف آنچه می‌نماید، معنای امروزی‌اش پیشاپیش روشن نیست. ما به پیشۀ معمار، صفت معمار، اثر معمار، مجموعۀ آثار و آنچه در عالم خارج محقق می‌شود (مثلاً «وضع کنونی معماری در ایران»)؛ به مجموعۀ آثار یک معمار (مثلاً «معماری میکلانژ»)؛ مجموعۀ بناهای متعلق به یک سبک یا مکتب («معماری بین‌المللی»)؛ مجموعۀ بناهای متعلق به یک دوره («معماری دورۀ صفویه»)؛ مجموعۀ بناهای یک شهر یا منطقه («معماری اصفهان»)؛ … به همۀ اینها «معماری» می‌گوییم. با تأمل در این معانی، درمی‌یابیم که همۀ آنها را می‌توان ذیل سه معنای اصلی جای داد: «فعل معماری» و «اثر معماری» و «معمار». پیداست که «فعل معماری» پیشۀ معماری و آموزش معماری و روند طرح و ساخت و دیدگاه و اندیشه و خیال و نظر معماری، همه را شامل می‌شود؛ «اثر معماری» هم خودِ ساخته‌ها را در بر می‌گیرد و هم مکتب‌ها و دوره‌ها را؛ «معمار» هم تک‌تک معماران را شامل است و هم خلق و خوی و خیال معمار را و هم صنف و مشاغل آنان و هم بانیان و حامیان آثار را. بنا بر این، منظور از بررسی معماری، بررسی فعل معماری و اثر معماری و معمار است. دربارۀ شهرسازی نیز همین حکم جاری است.

سیاق

سرانجام باید بر این نکته تأکید کنیم که جنبۀ چهارمی هم در جنبه‌های سه‌گانۀ معماری (فعل و اثر و معمار) نهفته است که نباید از آن غفلت کرد:

معمار و حتی بانی و حامی یگانه پدیدآورندۀ اثر معماری نیست. اثر معماری محصول کار عاملان و فاعلان معماری در بستر یا «سیاق» (context) است، که از نظر ما همۀ وجوه معنوی و اوضاع مادی را در بر می‌گیرد. بنا بر این، وجه چهارم معماریْ سیاق معماری است. زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و جغرافیایی مؤثر در معماری جنبه‌های گوناگون سیاق معماری است. یکی از برجسته‌ترین وجوه سیاق این است که مردم زمانه (از عالم و عامی و حاکم و رعیت) از معماری مطلوب چه خیالی در سر می‌پرورده‌اند و درباره‌اش چگونه می‌اندیشیده و چه ذوقی داشته‌اند .

هنر و معماری ایران زمین

هنر و معماری ایران زمین

برخی از مهم ترین و ضروری ترین لغات زبان تخصصی معماری که دانستنش برای دانشجویان معماری امری است ضروری و شایسته به قرار زیر می باشد:
ساختمان
building
بلند مرتبه
high-rise
كوتاه
low-rise
ميان مرتبه
mid-rise
آسمان خراش
skyscraper
طبقه
story
زير زمين
basement
همكف
ground floor
طبقه اول
first floor
كف
floor
نما
facade
بالكن
balcony
حياط
courtyard
حياط مركزي
atrium
پاسيو(حياط خلوت)
patio
پيش كف
deck
سازه
structure
سراميك
ceramic
سقف
ceiling
سنگ
stone
آتش بند
fireproofing
شومينه
chimney
شيشه
glass
صفحه
plate
صوت
sound
اكوستيك
acoustics
طراحي
design
فرم
form
شكل
shape
بافت
texture
كالبد
fabric
الگو
pattern
سبك
style
بيان هنري
expression
بين النهرين
Mesopotamia
معماري مصري
Egyptian architecture
معماري يونان
Greek architecture
معماري ايراني
Persian architecture
معماري كلاسيك
Classical architecture
معماري رومي
Roman architecture
روم
Rome
معماري رومانسكي
Romanesque architecture
معماري اسلامي
Islamic architecture
معماري گوتيك
Gothic architecture
رنسانس
Renaissance
معماري رنسانس
Renaissance architecture
ركوكو
Rococo
نئوكلاسيك
Neoclassicism
معماري مدرسه هنرهاي زيبائي پاريس
Beaux–Arts architecture
التقاط گري
eclecticism
هنرنو(آرت نوو)
Art Nouveau
باوهاس
Bauhaus
دي استايل
de Style
سبك بين المللي
International style
مدرنيسم
modernism
پست مدرنيسم
post- modernism
عملكرد گرايي
functionalism
معماري ارگانيك
Organic architecture
هاي تك
high-tech
واسازي
deconstruction
پيشتاز
avant-garde
تاق
vault
طراحي
drawing
طراحي دست آزاد
free hand drawing
تصور
image
اسكيس
sketch
نقشه كشي
drafting
شبكه
grid
مقياس
scale
ترسيمات پارالاين
paraline drawing
تير
beam
چوب
wood
الوار
lumber
حرارت
heat
دما
temperature
دماسنج
thermometer
رسانايي[/FONT][/B]
conduction
همرفت
convection
تابش
radiation
عايق حرارتي
thermal insulation
رطوبت
humidity
سرمايش
cooling
گرمايش
heating
خاك
soil
خرپا
truss
در
door
ديوار
wall
ديوار باربر
bearing wall(load-bearing wall)
ديوار غير باربر
non bearing wall(non-load-bearing wall)
نعل درگاه
lintel
ديوار خارجي
exterior wall
ديوار داخلي
Interior wall
ديوار حايل
retaining wall
رنگ
color
رنگ آميزي ساختمان
paint
روشنايي
light
لامپ
lamp
نورپرداري
lighting
نظم
order
تنوع
variety
تضاد
contrast
آشفتگي
chaos
محور
axis
تعادل
balance
تقارن
symmetry
ريتم
rhythm
تكرار
repetition
راستا
direction
تناقض
contradiction
هماهنگي
harmony
تناسب
proportion
مدول
module
فرايندطراحي
design process
برنامه
program
پروژه
project
خلاقيت
creativity
ايده
idea
رطوبت
moisture
غشاء
membrane
فلز
metal
فولاد
steel
آهن
iron
چدن
cast iron
زنگ
rust
قاب
frame
قاب صلب
rigid frame
قوس
arch
كليد قوس
keystone
كليسا
church
گنبد
dome
بار
load
بارزنده
live load
بارمرده
dead load
زلزله
earthquake
مركز سطحي زلزله
epicenter
كانون زلزله
hypocenter (focus)
گسل
fault
صفحه
plate
بام
roof
بام تخت
flat roof
بام شيب دار
pitched roof
نورگيربام
sky light
سفال بام
roof night
قير نفتي
asphalt
بتن
concrete
سيمان
cement
بتن مسطح
rein forced concrete
آرماتور
rein forcing bar (rebar)
بنايي
masonry
مالت
mortar
پلاستيك
plastic
لاستيك
rubber
پله
step
راه پله
stairway
رشته پله
flight
رمپ
ramp
پاگرد[/FONT][/B]
landing
پنجره
window
پوسته
shell
پي
foundation
شمع
pile
تئاتر
theater
تاريخ
history
تمدن
civilization
به جامعه
society
فرهنگ
culture
آجر
brick
آجركاري
brickwork
واحد اندازه گيري
measure
دستگاه متريك
metric system
طول
length
مساحت
area
حجم
volume
تزئين
ornament
موزاييك
mosaic
آسانسور
elevator
پله برقي
escalator
اتاق
room
راهرو
hallway
كريدور
corridor
پلان باز
open plan
گالري
gallery
فضا
space
مكان
place
سيركولاسيون
circulation
معمار
architect
مهندس
engineer
پيمان كار
contractor
اجرا
construction
مهندس ناظر
building official
پش سازي
prefabricate
الكتريسيته
electricity
فاز
phase
اندود
plaster
انرژي خورشيدي
solar energy
خانه ي خورشيدي
solar house
سيستم گرمايش خورشيدي
solar-heating system
سيستم گرمايش خورشيدي فعال
active solar- heating system
جهت گيري نسبت به خورشيد
solar orientation
سيستم گرمايش خورشيدي غير فعال
passive solar- heating
لوله كشي
plumbing
مصالح
material
معبد
temple
هرم
pyramid
رواق
colonnade
مسجد
mosque
منبر
mimbar
محراب
mihrab
صحن
shan
رواق
riwaq
علم

WhatsApp chat