0 Items
تحویل سال ۹۲ در پاسارگاد کنار آرامگاه کورش بزرگ

تحویل سال ۹۲ در پاسارگاد کنار آرامگاه کورش بزرگ

تحویل سال ۹۲ در پاسارگاد کنار آرامگاه کورش بزرگ

آرامگاه کوروش کبیر , عید نوروز

آرامگاه کوروش کبیر , عید نوروز

تحویل سال ۹۲ بعدازظهر چهارشنبه در پاسارگاد با حضور گسترده مردم برگزار شد.

هنگام تحویل سال نو، جمعیت زیادی به پاسارگاد، مقبره کوروش رفته بودند که ناگهان فرد ناشناسی دیوار پشتی آرامگاه کوروش را با نارنجک‎های دستی که آن را برای چهارشنبه سوری درست می کنند، مورد اثابت قرار داد.
گفته می شود پس از انفجار نارنجک، بخشی از بدنه آرامگاه سیاه شد و فردی که قصد داشت سیاهی را تمیز کند، توسط نگهبانان پاسارگاد پایین آورده شد.
به گفته یکی از فعالان میراث فرهنگی، هیچ شخصی در این ماجرا شناسایی نشد اما در نهایت لکه سیاهی روی دیوار آرامگاه کوروش باقی ماند.

WhatsApp chat