پیگیری ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد در سازمان یونسکو

پیگیری ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد در سازمان یونسکو

پیگیری ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد در سازمان یونسکو معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با اشاره به پروژۀ در دست اقدام ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد در سازمان یونسکو گفت: این پروژه با جدّیت در حال پیگیری است و باید در ماه‌های باقی‌مانده با نیرویی مضاعف تا رسیدن...
WhatsApp us