سبک ها و مکتب ها

سبک ها و مکتب ها

مکتب نورویچ مکتب محلی نقاشی منظره در انگلستان  وابسته  به انجمن هنرمندان نورویچ ، که در سال 1803 با مدیریت کروم  تاسیس  و از سال  1805 تا 1825 هر سال نمایشگاهی بر گزار نمود. هنرمندان نورویچ  با وجود همه اصول ادعایی انجمن ، تقریبا کلا متشکل از نقاشان منظره پرداز از رنگ...
WhatsApp us