ارسی تکیه میرفندرسکی

ارسی تکیه میرفندرسکی

تکیه میرفندرسکی مولانا ابوالقاسم بن ابوطالب میرحسینی فِندِرسکی مشهور به میرفندرسکی تكيه حکیم میر فندرسکی در شمال غربی گورستان تخت فولاد از تكايای ممتاز و منحصر به فرد این قبرستان می باشد . اصل وجود تكيه از اوایل صفویه و شاید به قرون هشتم و نهم مقارن با تكيه بابا رکن...
WhatsApp us