0 Items
میز تحریر لوکس , نمونه کار ساخت دکوراسیون چوبی

میز تحریر لوکس , نمونه کار ساخت دکوراسیون چوبی

میز تحریر لوکس چوبی

نمونه کار زیر حاصل کار بیش از یک ماه کارگاه صنایع چوب فن و هنر است . پایه ها و منبت ها اکثرا کار دست هستند و طراحی و اجرا شده اند .

میز کنسول لوکس و آنتیک
میز کنسول لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک
میز تحریر لوکس و آنتیک

مطالب مرتبط با میز تحریر :

میز تحریر لوکس چوبی

میز تحریر لوکس چوبی

میز تحریر چوبی

میز اداری لوکس کلاسیک با چوب , ساخته شده با دست , تلفیقی از هنر درودگری سنتی , معرق کاری و منبت کاری

میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز رولتاپ چوبی
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب

میز اداری تحریر و میز کار لوکس کلاسیک با جزئیات بسیار ظریف ورق طلا

میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب

میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز کار بیضی , میز تحریر
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب
میز تحریر کلاسیک , میز تحریر کلاسیک لوکس , میز تحریریه ساخته شده از چوب

میز تحریر کلاسیک چوبی سفارشی

میز تحریر کلاسیک چوبی سفارشی

طراحی و ساخت انواع میز تحریر

میز تحریر کلاسیک 5 کشو

میز تحریر کلاسیک با 5 کشو و ساختاری بسیار محکم

این سازه با عناصر سبک کلاسیک تزیین و ساخته می شود که آن را خاص و منحصر به فرد می‌کند.

پایه ها با شکل خاصی که دارند بصورت کلافی محکم ساخته شده اند و 5 کشو راحت به این میز یک فضای کاربردی و مفید بخشیده است.

در نهایت بعد از چیدمان میز با لوازم و اکسسوری ها این میز به نهایت زیبایی خود خواهد رسید.

اگر می‌خواهید از کیس و کامپیوتر استفاده کنید شما به یک یونیت فایل چوبی نیاز پیدا خواهید کرد.

ابعاد میز تحریر چوبی

ابعاد این میز شامل : طول 140 سانت، ارتفاع 78 سانت، عرض 70 سانت.

در اصل این میز به نوعی یک میز کار است. که می‌توان از دو سمت آن اسفاده کنیم.

میز تحریر کلاسیک 5 کشو

مطالب مرتبط با میز تحریر کلاسیک :

میز تحریر لوکس چوبی با کشو های بزرگ و جادار , ساخت میز تحریر

میز تحریر لوکس ساخته شده از لایه های زیبای چوب

تعادل بین زیبایی شناسی و کارایی با را در این سازه مشاهده می کنید . زیبایی نقوش معرق کاری شده با روکش های چوب گیلاس , چوب گردو و دیگر چوب های با ارزش را به وضوح می توان لمس کرد . استفاده از نقوش تزیینی با روکش چوب های با ارزش باعث می شود میز شما یک سازه ارزشمند و جاودان شود و با گذشت زمان به ارزش آن اضافه شود . (ساخت میز تحریر )

جزئیات مبلمان و دکوراسیون را غنی می کند . دستگیره های برنجی با پولیش مات , رنگ پلی استر نیمه مات , کشو های تمام چوب

در این میز از 12 کشو استفاده شده , آیا می توانید سه کشو دیگر را بیابید ؟

38 مدل میز تحریر کتابخانه دار , ساخت میز تحریر و کتابخانه چوبی

38 مدل میز تحریر کتابخانه دار , ساخت میز تحریر و کتابخانه چوبی

میز تحریر

میز تحریر سبک روستیک
میز تحریر سبک روستیک

میز تحریر و کتابخانه چوبی : یک میز تحریریه ( میز دفتر , میز اداری , میز کار  ) دارای یک سری کشوها است که به طور مستقیم در زیر سطح صفحه میز قرار دارد تا حاوی لوازم جانبی برای نوشتن باشد یا فضایی برای ذخیره کاغذ و لوازم کار یا لوازم شخصی کاربر یک میز است ، به طوری که ممکن است به عنوان یک بخش متصل از میز کار کند . نسخه های قدیمی و عتیقه فضایی با اختلاف سطح برای دوات ، جایی برای دفتر روزنامه  و یک کشو ، و یک سطح پوشیده شده با چرم بصورت جداگانه دارد .

میز تحریر آنتیک قدیمی
میز تحریر آنتیک قدیمی

تاریخچه مختصر از میز انگلیسی

میزهای تحریر برای اولین بار در اواخر قرن 17th  1600  به عنوان یک وسیله تشریفاتی در دفاتر دیده شد، یعنی یک میز با نمای شیب دار می که در آن می توان سطح نوشتار را باز و بسته کرد. آنها اقتباسی از قفسه با کشو بودند که روی آن یک سطح شیب برای نوشتن قرار گرفته بود. این مد و سبک متعاقباً به یک شکل بسیار محبوب  برای میز در یک اتاق نشیمن تبدیل شده و در قرن 18th با تعداد بسیار زیادی ساخته شده است.

میز تحریر آنتیک قدیمی
میز تحریر آنتیک قدیمی
میز تحریر آنتیک قدیمی
میز تحریر آنتیک قدیمی
میز تحریر آنتیک قدیمی
میز تحریر آنتیک قدیمی
میز تحریر آنتیک قدیمی
میز تحریر آنتیک قدیمی
میز تحریر آنتیک قدیمی
میز تحریر آنتیک قدیمی

تعریف میز تحریر در ویکی فارسی

میز تحریر نوعی از اسباب منزل، شرکت، مدرسه و غیره است که به منظور انجام امور اداری، تحریری، نگارش، مطالعه، کار با رایانه و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع میزها معمولاً دارای کشوهایی در زیرشان هستند. این کشوها به منظور نگهداری اسباب اداری مورد استفاده قرار می‌گیرند.  منبع : ویکی پدیا 

میز تحریر کتابخانه 

این میز ها در ابعاد مختلف و طرح های بسیار متنوع ساخته می شوند . کاربرد آن ها چند منظوره است و فضایی برای نگهداری انواع اندازه های کتاب را دارد .

انواع مدل میز و کتابخانه چوبی 

ترکیبی از زیبایی و غنی و کاربردی عملی را به فضای زندگی خود اضافه کنید ,  با میز و کتابخانه های چوبی بیاورید. در این تصاویر شخصیت و طبیعت لوکس چوب به نمایش گذاشته شده است .

عکس یک میز ساده با پایه خراطی

میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان

میز تحریر و کمد با درب

میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان

میز کار و کتابخانه

میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان

محلی دنج برای کتابخوان ها

میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان

میز تحریر و کتابخانه چوبی

میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان

میز تحریر و کتابخانه چوبی

صنایع چوب فن و هنر طراح و سازنده دکوراسیون چوبی لوکس
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوانمیز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان
میز تحریر کتابخانه چوبی , میز تحریر کتابخانه دار نوجوان

میز تحریر کتابخانه دار

نمونه کار دکوراسیون چوبی صنایع چوب فن و هنر

مشاهده کنید
WhatsApp chat