کانتر ناهار رستورانی 

کانتر ناهار رستورانی 

کانتر ناهار رستورانی همچنین بعنوان یک میز ناهارخوری هم شناخته شده است  lunch counter   کانتر ناهار رستورانی  کانتر ناهار (همچنین به عنوان یک محل یا رستوران یا محلی که غذاهای مختصر وسبک را می فروشد شناخته می شود) یک رستوران کوچک، شبیه به یک رستوران، که در آن حامی نشسته...
WhatsApp us