0 Items

میز قهوه و چای منحصر به فرد و خاص

میزهای چای و قهوه خوری

میز قهوه خوری٬ میز چای خوری٬ جدیدترین مدل های میز چوبی٬ ساخت میز چوبی٬ میز جلو مبلی٬ میز جلو مبلی مدرن٬

انواع مدل میز جلو مبلمان 

مدل های جدید میز چای خوری و قهوه خوری کوچک برای اتاق نشیمن

میزهای قهوه را به عنوان ضروری مورد استفاده قرار می دهیم. این چیزی است که در جلوی مبل قرار داده اید تا بتوانید فنجان قهوه ، راه دور تلویزیون یا کتاب خود را قرار دهید و این پایان داستان است.  یک میز قهوه یا همان میز جلو مبلی میتواند تاثیر زیادی بر روی سبک و نمای دکوراسیون شما داشته باشد . میز جلو میتواند رنگ ها را برجسته کند . شاید تعجب کنید ولی اغلب میز جلو مبلی نقطه کانونی یک پذیرایی است .

شما به دنبال چه نوع میزی هستید , آیا بدنبال میز کلاسیک هستید یا سبک طبیعی و پر از انرژی روستیک را نیازدارید . و یا به دنبال یک طراحی مدرن یا معاصر امروزی هستید . در این بخش تصاویری از انواع میز جلو مبلی , میز های قهوه و چای خوری گرداوری شده است .

مدلهای 2019 میز قهوه

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی

میز قهوه و چای , خرید میز قهوه خوری

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز و صندلی قهوه خوری , میز قهوه خوری دو نفره

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز قهوه خوری چوبی , میز چای خوری دونفره , میز صبحانه خوری دو نفره , میز عصرانه شیک

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میزهای قهوه خوری دوست داشتنی در دکوراسیون منزل

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

تصاویر انواع میز قهوه و چایی خوری

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول مدرن و چوبی با طرح ساده

میز کنسول , میز چوبی , مدل های کنسول چوبی خرید جدیدترین مدل های آینه و کنسول مدرن و چوبی با طرح ساده

میز قهوه

میز قهوه

میز قهوه

ایده پردازی , طراحی 3D , معرفی انواع میز قهوه خوری و جلو مبلی

ساخت انواع میز و صندلی چوبی

انواع میز قهوه خوری و چای خوری

از نظر متریال میتوانیم میز را به دو قسمت تقسیم کنیم :

1 – صفحه میز قهوه : صفحه میز میتواند از انواع چوب , اسلب و تخته های طبیعی , سنگ , رزین و شیشه ساخته شود که هرکدام بسته به شرایط میتوانند دارای رنگ و بافت مختلفی باشند .

2 – پایه میز قهوه : پایه ها نیز همانگونه هستند . پایه های فلزی جدیدا محبوب شده اند و بسیار کارایی دارند .

میز قهوه خوری , پایه فلزی با صفحه تخته روستیک

میز قهوه خوری , پایه فلزی با صفحه تخته روستیک

میز قهوه
میز قهوه خوری چوب , سبک روستیک

سفارش و خرید میز قهوه خوری

فروش اینترنتی میز و صندلی قهوه خوری
میز قهوه خوری چوبی

دکوراسیون نشیمن و پذیرایی ایرانی , میز چای خوری

میز قهوه

ساخت انواع میز چوبی

ساخت انواع میز چوبی

ساخت انواع میز چوبی

طراحی و ساخت انواع میز و صندلی چوب و ام دی اف

میز چوبی

میز چوبی اداری
میز چوبی تلویزیون
میز ناهار خوری چوبی
خرید اینترنتی میز ناهارخوری
میز چوبی گرد
میز غذاخوری
میزنهارخوری
صندلی چوبی

صندلی چوبی٬فروش صندلی٬صندلی٬قیمت صندلی٬میز و صندلی٬
ساخت صندلی ، فروش صندلی چوبی

ميز چوبی، دکوراسیون به سبک هاب روستیک , کلاسیک , دکوراسیون سنتی

ميز چوبی طراحي ، ساخت ، اجرا ميز با چوب طبيعي ، چوب هايي مانند گردو ، راش ، روسي ، كاج

چوب هاي خاص به سفارش شما مانند ونگه ، ساپلي ، آكاژو ، گردو.
فروش اینترنتی میز های ناهار خوری چوبی، ام دی اف و استیل در دکوراسیون چوبی منزل

فروش آنلاین انواع میزهای ناهارخوری در مدل های متنوع و طرح های مختلف به صورت CNC در جنس های چوبی و MDF و همچنین استیل با قابلیت انتخاب صندلی های مختلف و ارسال …
آموزش ساخت میز چوبی کوچک – آپارات

ساخت میز چوبی کوچک آموزش , ساخت میز , نجاری
میز چوبی

میز ال سی دی جدید -میز شیشه خم- میز منحنی- میز چوبی · فروشگاه میز LCD

عرضه کننده محصولات چوبی از جمله سرویس خواب، تخت خواب، میز ال سی دی، مبل راحتی، میز ناهار خوری، تخت خواب، کمد، بوفه و میز تلفن می …
گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

تولید کننده انواع میز و صندلی و میز ناهار خوری جلو مبلی سرویس خواب و صندلی نهار خوری چرم تولید کننده میز چوبی چوب تولید کننده انواع میز و صندلی و میز ناهار خوری …
میز ناهار خوری فروش اینترنتی سرویس خواب

فروش اینترنتی مدرن ترین مدل های میز ناهار خوری ام دی اف، چوبی و پلیمری با یکسال ضمانت در انوع ساده و استیل با حمل رایگان به سراسر کشور.با امکان
میز چوبی جلو مبلی ، دکوراسیون چوبی میز چوبی جلو مبلی …
میز چوبی جلو مبلی ، دکوراسیون چوبی میز چوبی جلو مبلی – فن هنر ایران زمین
میز و صندلی  دکوراسیون,هنرهای چوبی,خانه چوبی,چوب

ساخت مدل های میز ناهار خوری چوبی با طراحی زیبا و متفاوت ، میز صبحانه چوب راش و کاج
ساخت مدل های میز ناهار خوری چوبی با طراحی زیبا و متفاوت ، میز صبحانه چوب راش و کاج

میز چوبی,میز,میز ناهارخوری,میز ناهارخوری چوبی,ایده ی ساخت میز. ایده ی اجرا شده میز

ترکیب چوب و رنگ سفید,ایده های چوبی,دکوراسیون چوبی,کار با چوب
میز چوبی  دکوراسیون,هنرهای چوبی,خانه چوبی,چوب

مجموعه مدل های میز چوبی. ایده ها و طرح هایی مناسب طراحان و استاد کاران نجار
میز چوبی با چوب ASH – نمای چوبی

میز چوبی برای فضای باز. ابعاد: طول: از 120 تا 180 سانتی متر; عرض: از 60 تا 120 سانتی متر; ارتفاع: 80 سانتی متر. مبلمان چوبی …
انواع میز و صندلی چوبی

جهت تهیه بهترین و با کیفیت ترین انواع میز و صندلی چوبی با مناسب ترین قیمت میز و صندلی چوبی پاندا با سابقه ای …
آموزش ساخت میز چوبی با لوازم دورریختنی

آموزش استفاده از پالتهای چوبی است همانطور که می دانید پالتهای چوبی جز لوازم دور ریختنی محسوب میشوند چون امکان…,آموزش ساخت میز چوبی با لوازم …
تولید کننده مبلمان اداری هتلی رستورانی ( بادوام و ماندگار )

با بیش از نیم قرن تجربه در سازه های چوبی با روکش طبیعی و مصنوعی – یک میز ناهارخوری.

جدیدترین مدل های میز چوبی

در اینجا مجموعه ای از جدیدترین و شیک ترین میز های چوبی را برای شما آورده ایم.
چه طور يك ميز چوبي را تميز كنيم

ميز چوبي،تميز كردن ميز چوبي،گرد گيري خانه،دكوراسيون خانه،ميز چوبي،ميز نهار خوري،سرويس چوب,چه طور يك ميز چوبي را تميز كنيم.
میز تلویزیون چوبی و شیشه ای، مدل های شیک و جدید

میز تلویزیون چوبی و شیشه ای کلاسیک، مدل های شیک و جدید ، عکس و مدل میز تلویزیون قدیمی و چوبی کشویی و شیشه ای ، میز تلویزیون ال ای دی ال سی دی
میزهای چوبی رنگ و رو رفته را به زیبایی تزیین کنید

تزیین و بازسازی میز قدیمی کوچک با هزینه کم ، راهنما و آموزش بازیابی و رنگ زدن میز و وسایل رنگ و رو رفته قدیمی خانه ، آموزش تصویری تزیین مبلمان قدیمی خانه.

میز چوبی

مبلمان : انتخاب رنگ و مدل و جنس میز تلویزیون یکی از چالش هایی است که اکثر ما حداقل یک بار هنگام خرید وسایل دکوراسیون داخلی منزل به آن برخورده ایم. امروز یکی از بهترین میز های چوبی را برایتان به نمایش می گذاریم .

میز چوبی ، دکوراسیون چوبی , میز آشپزخانه ، میز تحریر ، میز تمام چوب کاج روسی

گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

میز گرد چوبی

میز گرد چوبی

 

 میز گرد چوبی


میز گرد چوبی
میز گرد چوبی

 

میز گرد چوبی مناسب جهت میز میهمان ، جلو مبلی ، میز خاطره و غیره

ساخت بسیار ظریف از چوب راش و صفحه mdf  و لبه تمام چوب

بسیار محکم ، اما سبک با قابلیت جدا شدن صفحه از پایه

گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

میز کنسول قیمت

میز کنسول قیمت

میز کنسول قیمت

میز کنسول انواع مختلفی دارد برخی برای پذیرایی و برخی برای ورودی منزل استفاده می شوند .  میز کنسول پذیرایی دارای طبقات و کمد ذخیره سازی لوازم پذیرایی از مهمان است .

میز کنسول چوبی , دکوراسیون چوبی منزل
قیمت میز کنسول نئوکلاسیک چوبی با قاب آینه 2.320.000 تومان

میز کنسول لابی و ورودی بیشتر جنبه تزیینی دارد و اغلب دارای چهارپایه پر منبت و پوشش ورق طلا است .

میز کنسول اغلب بر اساس سبک معماری ساختمان خریداری یا سفارش ساخت داده می شود .

شاید از نظر برخی میز کنسول کاربردی نیست و فقط جنبه تزیینی دارد ولی واقعیت این است که میز کنسول در اصل بوفه کف است , منهای ویترین . در بیشتر مواقع بر روی میز کنسول یک آینه و تزییناتی قرار می دهند ولی اگر شما بدنبال یافتن مدلهای متنوع از میز کنسول هستید باید کلمه بوفه را به انگلیسی سرچ کنید .

تیر و تیرچه چوبی سبک روستیک , ستون و چوب سبک روستیک
تیر و تیرچه چوبی سبک روستیک , ستون و چوب سبک روستیک

قیمت میز کنسول

میز کنسول چوبی , دکوراسیون داخلی
میز کنسول چوبی , دکوراسیون داخلی

میز کنسول و آینه هم مثل سبک طراحی داخلی دو طرح مدرن و مجلل دارند و داشتن میز کنسول و آینه فقط برای خانه های مجلل نیست.

قیمت کنسول های چوبی بر اساس تقسیم بندی به روش های زیر قابل محاسبه است , البته تنوع میز های کنسول بسیار زیاد است اما برای راهنمایی و ساده کردن خرید برای شما ما این تقسیم بندی را انجام دادیم .

در ابتدا از شما خواهشمندیم جهت دریافت قیمت بعد از برآورد ابعاد ( بر اساس فضای خود ) با کارشناسان ما تماس بگیرد .

تقسیم بندی انواع میز کنسول ( انواع میز و کنسول ) جهت خرید میز کنسول در ابتدا بر اساس لیست زیر می‌توانید کنسول خود را انتخاب کنید .

میز کنسول چوبی : ساخته شده از چوب طبیعی ، بر اساس نوع چوب و طرح و ابعاد این کنسولها می‌توانند از 800 هزار تومان تا 5 میلیون تومان قیمت گذاری شوند . مثلا کنسول تمام چوب آکاژو ( چوب قرمز افریقایی ) از قیمت 5 میلیون تومان آغاز می‌شود و بسته به طرح کنسول می توان تا 25 میلیون تومان برای هر کنسول چوبی سنگین قیمت گذاری کرد .

ساخت انواع میز کنسول چوبی

کنسول چوبی ساخته شده از چوب بلوط , میز تلویزیون lcd
کنسول چوبی ساخته شده از چوب بلوط , میز تلویزیون lcd

میز کنسول منبت کاری شده : کنسول های منبت کاری شده سفارشی با چوب راش از حداقل 1.8 میلیون قیمت گذاری می‌شوند و حد قیمت معمول این کنسولها حدود 4 میلیون تومان است . قیمت این کنسولها بر اساس سفارشی ساز بودن یا سری ساز بودن قابل کاهش یا افزایش است .

میز کنسول خمره ای : میز کنسولهای خمره ای بصورت سری سازی تولید می‌شوند .

میز کنسول ساخته شده از ورق MDF : کنسولهای ساخته شده از ورق MDF  بسته به نوع ورق از 700 هزار تومان الی 2 میلیون بسته به ابعاد و هنر سازنده قیمت گذاری می‌شوند .

میز و کنسول های سنتی : میز و کنسولهای چوبی سبک روستیک قدیمی


میز کنسول و آینه و مدل میز کنسول و آیینه منبت کاری شده و ساده را برای مچ شدن با سبک های مختلف طراحی و دکوراسیون داخلی منزل با توجه به طراحی قاب آینه و منبت و ساده بودن میز آن در دنیای مد نمناک می توانید مشاهده کنید.

میز کنسول و آینه – مدل میز کنسول و آیینه منبت کاری شده


میز کنسول زیبای چوبی

یک میز کنسول زیبای چوبی  را می توان جزئی جدایی ناپذیر از دکوراسیون اتاق نشیمن یا اتاق خواب یک خانه بحساب آورد.

میز های کنسول بزرگ فضایی مناسب جهت نگهداری لوازم مورد نیاز در اتاق پذیرایی هستند و علاوه بر زیبایی و جلوه ای که به محیط پذیرایی و اتاق میهمان شما میدهند میتوانند ظروف چینی ، لیوان و لوازم مورد نیاز مهمانداری را برای شما در همان محل در خود جای دهند .

میزهای کنسول نه تنها عنصری جذاب و همراه با مد روز در دکوراسیون خانه حساب می شوند بلکه مکان مناسب و ایده آلی را برای نگهداری لوازم نیز در اختیارتان قرار می دهند.

تمامی میزهای موجود در اتاق نشیمن و پذیرایی از قبیل میز چای خوری ، میز های عسلی، میز جلو مبلی و میز کنسول در مهمانی های مورد استفاده بسیار زیادی قرار می گیرند و بنوعی وجودشان در چنین شرایطی یک نوع پوئن مثبت محسوب می شود. اما در زمینه میز کنسول مدل های مختلفی وجود دارند که با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند و به همین دلیل نکاتی وجود دارد که قبل از خرید مدل مناسب، باید مورد بررسی و توجه قرار بگیرند.

مهم ترین نکته قبل از خرید میز کنسول مشخص کردن وسایلی است که می خواهید رو و داخل میز قرار بدهید. در نتیجه باید هدفتان قبل از خرید کاملا مشخص باشد. همانطور که می دانید یک میز کنسول بدون قرار دادن لوازم دکوری بروی آن، نازیبا و خارج از محیط بنظر خواهد رسید حتی اگر طرح و شکل آن با دکوراسیون اتاق شما هماهنگ باشد. باید لوازم دکوراتیو شیک و زیبای خود را به نمایش بگذارید تا میز کنسول خودش را بیشتر نشان دهد و بهتر با دکوراسیون اتاق نشیمن خانه هماهنگ شود. لوازمی از قبیل گلدان، لامپ و چراغ، شمعدانی، آینه و حتی چند عدد قاب عکس می توانند براحتی میز کنسول را تزئین کنند بطوریکه در دکوراسیون کلی اتاق نشیمن نیز مورد توجه قرار بگیرد.

نکته دوم مشخص کردن استایل طراحی منزلتان است، قبل از خرید میز کنسول باید از ست بودن میز با سایر مبلمان موجود در اتاق نشیمن یا پذیرایی خانه خود اطمینان حاصل کنید. برای مثال میز کنسولی که بزرگ، ضخیم و تنومند طراحی شده باشد در دکوراسیون و چیدمان اتاق نشیمن مدرن به هیچ عنوان زیبا نخواهد بود و به گونه ای جدا و خارج از محیط دیده می شود. برای دکوراسیون مدرن باید میزهایی شیشه ای یا استیل با طراحی ساده و ظریف را خریداری کنید تا جلوه ای بسیار زیبا و هارمونیک در اتاق نشیمن خانه ایجاد کرده باشید.

WhatsApp chat