0 Items
میز کنار مبلی چوب و رزین اپوکسی

میز کنار مبلی چوب و رزین اپوکسی

میز چوبی لوکس

میز ساخته شده از چوب طبیعی با بخش هایی که رزین ریزی شده است.

رزین اپوکسی بسیار شفاف و زیبا است وقتی با رنگ هایی مثل آبی ترکیب می‌شود زیبایی آن چند برابر می شود.

میز کنار مبلی چوب و رزین
میز کنار مبلی چوب و رزین

میز کنار مبلی

میز کنار مبلی چوب بلوط
میز کنار مبلی چوب بلوط
ساخت میز چوبی لوکس رنگ مشکی طلایی, کابینت سفارشی ساز کلاسیک

ساخت میز چوبی لوکس رنگ مشکی طلایی, کابینت سفارشی ساز کلاسیک

کابینت سفارشی ساز کلاسیک , میز تحریر و کمد چوبی لوکس

مراحل ساخت به مرور پیشرفت کار در این صفحه درج می شود

کابینت سفارشی ساز کلاسیک
کابینت سفارشی ساز کلاسیک , میز تحریر و کمد چوبی لوکس
کابینت سفارشی ساز کلاسیک
کابینت سفارشی ساز کلاسیک
کابینت سفارشی ساز کلاسیک
کابینت سفارشی ساز کلاسیک
کابینت سفارشی ساز کلاسیک
کابینت سفارشی ساز کلاسیک
WhatsApp chat