ناصر ملک مطیعی

درود بر شما نام ناصر ملک مطیعی که میاد بغض میکنم، انگار تمام تنهایی دنیا رو دوش این آدم احساس شده. اینکه بعد از انقلاب چه بر این هنرمند و بازیگر گذشت. و چرا توبه اش را قبول نکردند. چرا مخملباف و چند بازیگر دیگر به کار خود ادامه دادند درکل اگر این صفحه را گذاشتم بدیل...
WhatsApp us