هادیشهر (جلفا)

هادی شهر جلفا هادیشهر (علمدارِ گرگر) یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان مرزی جلفا است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان جلفا واقع شده و جمعیت این شهر بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ برابر ۳۰۵۷۵ نفر و بر اساس نرخ رشد سالهای ۱۳۸۵۵ و ۱۳۹۰ برآورد...
WhatsApp us