روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر مجموعه: مناسبتها در ایران و جهان روز جهانی صلیب سرخ روز جهانی صلیب سرخ روز جهانی صلیب سرخ روز جهانی صلیب سرخ روز جهانی صلیب سرخ روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر 18 اردیبهشت ( 8May )  مصادف با روز جهانی صليب سرخ و هلال احمر اين سازمان...
WhatsApp us