هنر آخال کاری

هنر آخال کاری

هنر آخال کاری هنری که از مواد بی مصرف ، دور ریزها ، ضایعات  و آشغال های بی  ا رزش  درست  شده باشه . اون چیزی که هنر آخال  کاری  تا الان نشون داده  واکنشی  شورشی دربرابر دکترین  سنتی  مواد زیبا و تمایل به  نشون دادن  اون نوع  آثار هنری  بود  که  میشه با پست ترین و بی...
WhatsApp us