آنوبانی‌نی ملکه آشوری

آنوبانی‌نی ملکه آشوری

آنوبانی‌نی ملکه آشوری یا لولویی آنوبانی‌نی ملکه آشوری یا لولویی بود که نقش‌ برجسته منسوب به او در شهر سرپل ذهاب، از قدیمی‌ترین سنگ نبشته‌های ایران با قدمتی حدوداً ۴۸۰۰ سال است مضمون سنگ نبشته این نقش برجسته پرده‌ای است که در آن شاه در برابر ملکه و ستاره ایشتار که او...

هنر آشوری

هنر آشوری  هنر و تمدن آشور آخرین مرحله از هنر بین النهرینی است که بیشتر به واسطه نقش برجسته های خود شناخته می شود. در این مقاله به صورت کاملا اجمالی به برخی از مهمترین هنر های آشوری پرداخته خواهد شد. آشور، در پایان کار، از لحاظ هنر به پایة معلم خود، بابل، رسید، و در...
WhatsApp us