اهمیت هنر ایرانی

اهمیت هنر ایرانی این نوشتار به تبیین جایگاه هنر ایران از بدو پیدایش تا بعد از دوره اسلامی  می پردازد و دلایل قوت و ضعف آن بیان کند. به همین دلیل تلاش خواهد شد تا به صورت مختصر دلایل پیدایش اثر هنری خاصه هنرهای تجسمی ( خصوصا نقاشی)  در آرای تفکری هنرمندان بیان گردد. در...
WhatsApp us