ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

 

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

کار با ورق طلا٬ ورق طلا٬ ورق طلا چیست٬ ورق طلا روی دیوار٬ ورق طلا مبل٬

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

میز چوبی , میز پایه خراطی

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

ورق طلا روی مبل + عکس رنگ کاری روی چوب

 

مرمت اثار هنری تزئین شده با ورق طلا

مرمت اثار هنری تزئین شده با ورق طلا

مرمت اثار هنری تزئین شده با ورق طلا

ورق طلا٬ دکوراسیون طلایی

اثار پوشیده شده از ورق طلا اکثرا از ضرافت و ارزش بالایی برخوردار هستند

مرحله اول در مرمت : تمیز کردن بخش شکسته با قلم و برس بطوری که کثیفی ، چربی ، گردو خاک و.. از روی اثر بطور 100% زدوده شود .

ورق طلا ، قیمت ورق طلا ، ورق طلا مبل ، ورق طلا چیست ، ورق طلا روی دیوار ، ورق طلا روی سفال ، آموزش ورق طلا روی پلی استر ، طریقه چسباندن ورق طلا روی بوم ،

کار با ورق طلا روی چوب

مرمت اثار هنری ورق طلا

مرمت اثار هنری ورق طلا

قرار دادن بتونه در منطقه برای تعمیر، با فشار دادن به آرامی و کار با یک اسکنه برای شکل دادن آن.

مرمت اثار هنری ورق طلا

اجرای بتونه سنگی 

مرمت اثار هنری ورق طلا

مرمت اثار هنری ورق طلا

مرمت اثار هنری ورق طلا

مرمت اثار هنری ورق طلا

هنگامی که سخت شده است، ما با استفاده از دستگاه چرخشی با سرعت بالا مجهز به یک کمربند شلنگ، منطقه را با دقت بررسی می کنیم.

مرمت اثار هنری ورق طلا

مرمت اثار هنری ورق طلا

پس از برداشتن گرد و غبار که هنگام شستشو تولید می شود، ما با رنگ قرمز انگلیسی پوشش می دهیم.

مرمت اثار هنری ورق طلا

مرمت اثار هنری ورق طلا

هنگامی که رنگ خشک شد ، ما از یک مخلوط لاک الکل برای زیر سازی استفاده می کنیم .

استفاده از لاک الکل

استفاده از لاک الکل

به ارامی یک ورق طلا را روی کار قرار می دهیم و با قلمو آن را می چسبانیم

اجرای ورق طلا روی سازه

اجرای ورق طلا روی سازه

رنگ کاری و اجرای ورق طلا و پتینه شاپان روی منبت

رنگ کاری و اجرای ورق طلا و پتینه شاپان روی منبت

رنگ کاری و اجرای ورق طلا و پتینه شاپان روی منبت

رنگ کاری و اجرای ورق طلا و پتینه شاپان روی منبت

WhatsApp us