0 Items

واردات 3 محصول پتروشیمی به ایران متوقف شد

واردات 3 محصول پتروشیمی به ایران متوقف شد

واردات 3 محصول پتروشیمی به ایران متوقف شد

محصول پتروشیمی

بر این اساس هم‌اکنون واردات پی.وی.سی گرید اف، پی.وی.سی گرید پزشکی و سود کاستیک متوقف شده است و حتی محموله‌هایی هم به برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی توسط ایران صادر شده است.

عبدالحسین بیات، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در حال حاضر در تولید بسیاری محصولات پتروشیمی وارداتی به خودکفایی رسیده‌ایم به «مهر» گفت: با بهره‌برداری از مجتمع پتروشیمی اروند واردات سه محصول استراتژیک پتروشیمی کشور متوقف و ایران به صادرکننده این محصولات تبدیل شده است.
به گفته معاون وزیر نفت هم‌اکنون توليد پی.وی.‌سی گرید‌اف و پی.وی.سی گرید پزشکی که در صنایع پتروشیمی جهان بسيار محدود است و ایران به صادرکننده این محصولات پتروشیمی تبدیل شده است.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه همچنین با راه‌اندازی پتروشیمی اروند ایران به صادرکننده سود کاستیک تبدیل شده است، تصریح کرد: مازاد محصولات پتروشیمی اروند پس از تامین بازارهای داخلی، صادر می‌شود.

WhatsApp chat