نمایشگاه فخرالدین فخرالدینی

نمایشگاه فخرالدین فخرالدینی بهمن فرمان آرا و فرهاد فخر الدینی شامگاه دوشنبه ٢٣ آذر ماه با حضور در فرهنگسرای نیاوران از نمایشگاه فخرالدین فخرالدینی دیدن کردند.   به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران در این بازدید که با مشایعت سید عباس سجادی مدیر عامل بنیاد...
WhatsApp us