پروفیل چوبی چیست, انواع پروفیل چوبی

پروفیل چوبی چیست, انواع پروفیل چوبی

پروفیل چوبی به چوب چهار تراش که لبه های آن گرد شده باشد مثل قوطی آهن پروفیل چوبی میگویند. پروفیل ترمووود 42*42 پروفیل نیمکتی و زیرپایی ترمووود مقاطع ترمووود چوب روسی در ابعاد و طول سفارشی , چوب چهار تراش , لمبه چوبی فرآورده های چوب کاج روسیه , لمبه چوبی , نیمکتی , چوب...
WhatsApp us