گلولام در ساختمان و پل سازی

گلولام در ساختمان و پل سازی

گلولام در ساختمان و پل سازی مقدمه : چوب از اولين مصالحي بود که انسان براي ساختن پل از آن استفاده کرد. اگرچه در قرن بيستم بتن و فولاد با گرفتن سهم عمده‌اي از مصالح مورد استفاده در پل‌سازي جايگزين چوب شدند اما چوب همچنان کاربرد وسيعي در پل‌هاي با دهانه کوچک و متوسط...
WhatsApp us