0 Items
انتخاب پنجره

انتخاب پنجره

انتخاب پنجره

همانطور که مي دانيد هر خانه اي استايل و سبک طراحي مخصوص به خودش را دارد که آنها را از ساير ساختمان ها متمايز مي کند. به همين دليل انتخاب پنجره اي که با زيبايي نماي ساختمان شما هماهنگ باشد اولين چيزي است که بايد مشخص شود. براي مثال در سبک طراحي مدرن و امروزي از پنجره هاي شيشه اي تمام قد (کف تا سقف) استفاده مي شود و براي ايجاد فضاي خصوصي نيز با پرده ها و پارچه هاي مخصوص پوشانده مي شوند.

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

پنجره هاي شيشه اي

http://www.otag.ir

موضوع : پنجره٬ پنجره چوبی٬ پنجره های تزیینی چوبی

ساخت پنجره چوبی صنایع چوب فن و هنر

پنجره مشبک چوبی با چوب کاج ،گره چینی + عکس

پنجره چوبی سنتی

پنجره مشبک چوبی با چوب کاج ،گره چینی + عکس

پنجره چوبی سنتی

2 پنجره گره چینی
2 پنجره گره چینی

پنجره چوبی سنتی

ضخامت 4 سانتی متر

چوب کاج slp مقاوم در برابر اشعه مضر نور خورشید و رطوبت ، انتی باکتریال

پنجره چوبی سنتی

پنجره چوبی تزیینی

پنجره های ارسی به پنجره ها با درب های بالا رونده گفته می شود که در آن از نقوش سنتی گره چینی و اسلیمی استفاده می شود .

پنجره های چوبی : طراحی و ساخت انواع پنجره چوبی .

WhatsApp chat