قیمت چمن مصنوعی

درود بر شما

لیست قیمت چمن مصنوعی سال ۹۷ :

فروش و نصب انواع چمن مصنوعی

1_ چمن مصنوعی تزئینی ارتفاع ۱۱ میلیمتر نخ هلندی بافت ایران متر مربعی ۶۰ هزار تومان

2- چمن مصنوعی تزئینی ار تفاع ۲۵ میلیمتر نخ هلندی بافت ایران متر مربعی ۹۸ هزار تومان

3- چمن مصنوعی فوتبالی ار تفاع ۵۰ میلیمتر تراکم ۲۰ هزار سه لایه نخ هلندی بافت ایران بانصب و اجرا متر مربعی ۱۵۰ هزار تومان

4_چمن مصنوعی فوتبالی ار تفاع ۵۰ میلیمتر تراکم ۱۴ هزار ترکیه ای دارای استاندارد فیفا بانصب و اجرا متر مربعی ۱۹۰ هزار تومان

فروش و نصب انواع چمن مصنوعی
با کیفیت مرغوب و ضمانت نامه
چمن مصنوعی تزئینی
چمن مصنوعی فوتبالی
بالاترین کیفیت بهترین قیمت