چوب بوبینگا

چوب بوبینگا

چوب بوبینگا  بررسی اجمالی چوب بوبینگا Bubinga اغلب به عنوان “رز وود آفریقایی” نامیده می شود که برای ابزارهای موسیقی و قطعات تزیینی زیبا انتخاب شده است. این نمایش الگوهای زرق و برق دار دانه و طیف وسیعی از دانه های قهوه ای مایل به قرمز باه رنگ بنفش...
WhatsApp us