چوب درخت تبریزی

چوب درخت تبریزی

رنگ قسمت خارجی چوب، سفید خامه ای است و ممکن است دارای رگه هایی نیز باشد و رنگ قسمت میانی قهوه ای مایل به زرد کمرنگ تا سبز زیتونی متغیر می باشد. رنگ سبز در قسمت میانی چوب با قرار گرفتن در معرض نور تیره می شود و به قهوه ای می گراید. این چوب دارای بافت تقریباً نرم هست.

چوب آسپن, چوب صنوبر و چوب تبریزی ایران

چوب آسپن, چوب صنوبر و چوب تبریزی ایران

Aspen wood آسپن یا همام چوب سفید ایران این چوب در ایران دارای گونه های بسیاری است و تحت نام های صنوبر , چوب تبریزی , چوب سفید و .. از آن نام برده می شود . در ادامه ویژگی ها و مشخصات فنی این چوب بیشتر توضیح داده شده است . چوب اسپن , صنوبر , چوب تبریزی درختان آسپن اغلب...
تفاوت چوب کاج و تبریزی

تفاوت چوب کاج و تبریزی

تفاوت چوب کاج و تبریزی ، معرفی انواع چوب ، همه چیز درباره چوب ها در وبسایت فن و هنر ایران زمین , چوب کاج هم انواع مختلف دارد و برخی از آن شباهت بسیاری به صنوبر دارد . منظورم گونه هایی است که چگالی کمتری دارند .

WhatsApp us