انواع روش های خشک کردن چوب

انواع روش های خشک کردن چوب

انواع روش های خشک کردن چوب بعد از اینکه درختان قطع می شوند، قبل از رسیدن به دست مردم یک سری مراحل را باید طی کنند. محصول نهایی به اشکال مختلفی برش خورده و برای کارهای ساخت ساز به فروش می رسد. چوب خام درختان در مرحله اول بعد از قطع باید خشک شده و رطوبت اضافی آن خارج...
کوره های چوبی خشک کنی

کوره های چوبی خشک کنی

روش های چوب خشک کنی سیستم های رده بندی کوره : کوره های چوبی خشک کنی را به چند طریق می توان رده بندی کرد ولی ما در این جا آن ها براساس : 1 تکنیک عمل کردن ،  2 دمای عمل ، 3 چگونگی گرما دادن و منبع انرژی ، رده بندی می کینم . در روش دیگر رده بندی کوره ممکن است ترتیب قرار...
WhatsApp us