15 واقعیت در مورد سلامتی و بهزیستی در ساختمان ها

15 واقعیت در مورد سلامتی و بهزیستی در ساختمان ها ترجمه واژه به واژه : پیشا پیش از برخی جملات نامفهوم عذرخواهی می‌کنیم . هر ساله 90٪ از وقت خود را در ساختمان ها یا ماشین ها می گذرانیم.با این حال ساختمانهایی که هنوز هم در حال طراحی هستند می توانند مواردی مانند اختلال...
WhatsApp us