چوب ساب نجاری

چوب ساب نجاری

چوب ساب و سوهان: برای فرم دادن و ساییدن چوب از وسایلیبه نام چوب ساب استفاده می کنیم و برای پرداختن سطح چوب ساب کاری شده از سوهان استفاده می کنیم جنس این ابزارها از فولاد کرم دار بوده و در اندازه ها و فرم های مختلف ساخته می شود چوب ساب دارای اج درشتر و دانه دانه می...
WhatsApp us