چوب و درخت سرخدار

چوب و درخت سرخدار

سرخدار یاقوت سرخ جنگلهای شمال درخت سرخدار درخت سرخدار درخت سرخدار یاقوت سرخ جنگلهای شمال درخت سرخدار برگ درخت سرخدار Taxus baccata سُرخدار (نام علمی: Taxus baccata) نام گونه‌ای درخت سوزنی‌برگ است از تیره سرخداریان (Taxaceae). این گونه را می‌توان میراث زنده و شاهکار...
WhatsApp us