چوب عش , عکس چوب اش

چوب درخت اش اش وود چوب اش , چوب عش چوب اش , چوب عش چوب خاکستری آمریکایی ( چوب عش ) چوب سخت و طبیعی است که در آمریکای شمالی با ترکیب قوی و الاستیک محبوب است. از نظر بصری شبیه به بلوط است ، این چوب از دانه بندی مستقیم و بافت متوسط ​​تا درشت برخوردار است. با دست یا با...
WhatsApp us