چوب درخت نارون 

چوب درخت نارون 

معرفی و ویژگی های چوب نارون, چوب الم ( نارون ) با دانه های درهم آمیخته که نتیجه آن مقاومت بیشتر چوب در برابر تقسیم شدن , برش می باشد . در گذشته از چوب نارون برای ساخت چرخ گاری , ساخت صندلی , تابوت استفاده می کردند

صفحه فینگر جوینت نارون

صفحه فینگر جوینت نارون

چوب فینگر جوینت٬ صفحه فینگر جوینت٬ فینگر جوینت٬ فینگر جوینت بلوط٬ فینگر جوینت رابروود٬ فینگر جوینت راش٬ فینگر جوینت روسی٬ فینگر جوینت ساپلی٬ فینگر جوینت ساپلی٬ فینگرجوینت٬ قیمت فینگر جوینت٬ قیمت ورق فینگر جوینت٬ ورق فینگر جوینت اکاسیا٬

WhatsApp us